Repetitie

We repeteren elke donderdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur in het LOC Parkweg 1-5  in Hardenberg, lokaal B2.04 ( vanaf 25 jan.2024 starten we om 19:45 uur.  Je mag na even contact te hebben opgenomen altijd komen luisteren, of meteen al meezingen als je wilt. De dirigent zal later bepalen bij welke partij je het best kunt gaan staan. 

Van harte welkom!

Aanmelden

Om je aan te melden kun je het aanmeldingsformulier halen bij Gerda Meilink. De contributie is vastgesteld op € 17,50,- per maand ( inclusief koffie of thee) te voldoen per 1ste van de maand. Dit kan via een automatische incasso die je regelt met je bank of je regelt het zelf via internetbankieren. De eerste 4 keer is een proefperiode.  Wanneer je besluit lid te worden en de dirigent daarmee akkoord gaat, gaat na deze maand de contributie in. Wij hanteren 1 maand opzegtermijn.

Het bankrekeningnummer waarop de contributie overgeboekt kan worden is:

IBAN NL62 RABO 0324 928 084 t.n.v. Canta Libre Hardenberg.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, stel ze gerust.

         


Wanneer je lid wilt worden, dan vragen we je dit strookje ingevuld in te leveren bij Gerda Meilink (secretaris).

Naam:
 
 
Adres
 
 
Postcode en woonplaats:
 
 
Telefoonnummer:
 
 
Stemtype (omcirkel indien bekend):
 
 sopraan alt tenor bas
 
Lidmaatschap gaat in per 1e van de maand:
 
 
E-mail adres: